Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BERGTJÄRN, 660585 130129 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-23 Stoppdatum 2016-08-23
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 6595
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: