Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TRINNTJÄRNEN, 660969 130597 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-21 Stoppdatum 2016-08-21
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1345
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: