Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FJÄLLBOVATTNET, 661174 128983 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-28 Stoppdatum 2016-10-28
Mängd (ton): 9,57 Kostnad totalt: 8412
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: