Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA FLAT, 661715 128303 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-31 Stoppdatum 2016-10-31
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 28170
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: