Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRTJÄRNET, 661780 134745 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-20 Stoppdatum 2016-08-20
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 2691
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: