Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: AGVATTNET, 662499 132565 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-21 Stoppdatum 2016-09-21
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 4030
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: