Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MJÖGESJÖN, 662624 129638 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-27 Stoppdatum 2016-10-27
Mängd (ton): 20,89 Kostnad totalt: 18362
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: