Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÄVSJÖN, 663251 139474 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-20 Stoppdatum 2016-07-20
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 14380
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: