Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRUNDTJÄRNET, 663476 128547 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-27 Stoppdatum 2016-08-27
Mängd (ton): 4,90 Kostnad totalt: 7232
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: