Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Pers Tjärne, 663628 139747 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-27 Stoppdatum 2016-07-27
Mängd (ton): 14,89 Kostnad totalt: 18240
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: