Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BERGTJÄRNEN, 663709 139833 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-27 Stoppdatum 2016-07-27
Mängd (ton): 7,96 Kostnad totalt: 9751
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: