Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÖRTTJÄRNEN, 663805 139433 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-27 Stoppdatum 2016-07-27
Mängd (ton): 5,09 Kostnad totalt: 6360
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: