Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMTJÄRNET, 664101 127878 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-28 Stoppdatum 2016-08-28
Mängd (ton): 14,28 Kostnad totalt: 21077
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: