Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA LÅNGTJÄRNET, 664176 129170 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-28 Stoppdatum 2016-08-28
Mängd (ton): 5,09 Kostnad totalt: 8293
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: