Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUSKEN, 664546 138673 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-23 Stoppdatum 2016-07-23
Mängd (ton): 121,28 Kostnad totalt: 87200
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: