Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VITTJÄRNEN, 664967 139592 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-03 Stoppdatum 2016-10-03
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 8544
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: