Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMALA TJÄRN, 664992 130986 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-28 Stoppdatum 2016-08-28
Mängd (ton): 10,19 Kostnad totalt: 16585
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: