Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÖRSJÖN, 665144 139321 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-03 Stoppdatum 2016-10-03
Mängd (ton): 35,07 Kostnad totalt: 24970
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: