Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRSJÖN, 665425 132485 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-06 Stoppdatum 2016-10-06
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 12090
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: