Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMSJÖN, 665478 140306 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-28 Stoppdatum 2016-09-28
Mängd (ton): 14,39 Kostnad totalt: 10246
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: