Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KLÄTTJÄRNET, 665484 130768 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-28 Stoppdatum 2016-08-28
Mängd (ton): 12,24 Kostnad totalt: 19902
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: