Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUNNERSTJÄRNEN, 665676 136772 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-31 Stoppdatum 2016-07-31
Mängd (ton): 7,14 Kostnad totalt: 8904
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: