Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMSJÖN, 665974 141472 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-26 Stoppdatum 2016-09-26
Mängd (ton): 16,25 Kostnad totalt: 11570
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: