Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMÅKROKTJ:NA B, 665987 136261 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-31 Stoppdatum 2016-07-31
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 2544
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: