Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KVIDDTJÄRNEN, 666083 139776 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-29 Stoppdatum 2016-07-29
Mängd (ton): 3,06 Kostnad totalt: 3816
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: