Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BREDTJÄRN, 666113 134408 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-17 Stoppdatum 2016-08-17
Mängd (ton): 6,43 Kostnad totalt: 8288
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: