Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OPPTJÄRNET, 666166 131497 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-05 Stoppdatum 2016-09-05
Mängd (ton): 20,82 Kostnad totalt: 16781
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: