Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÖRTTJÄRNEN, 666189 139517 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-30 Stoppdatum 2016-07-30
Mängd (ton): 7,65 Kostnad totalt: 9540
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: