Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKÅLSJÖN, 666526 131480 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-04 Stoppdatum 2016-09-05
Mängd (ton): 101,88 Kostnad totalt: 82115
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: