Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HYLSTRET, 666630 132716 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-13 Stoppdatum 2016-08-13
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 3815
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: