Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DYSJÖN, 666758 139470 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-27 Stoppdatum 2016-07-27
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 4314
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: