Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MJÖSJÖN, 667022 136120 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-01 Stoppdatum 2016-08-01
Mängd (ton): 20,39 Kostnad totalt: 26296
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: