Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NATALAMP, 667273 133256 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-18 Stoppdatum 2016-08-18
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 2568
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: