Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORSPRAGGEN, 668140 135990 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-02 Stoppdatum 2016-08-02
Mängd (ton): 0,92 Kostnad totalt: 1158
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: