Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRUNDRÄMMEN, 668509 139611 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-22 Stoppdatum 2016-09-22
Mängd (ton): 100,00 Kostnad totalt: 71200
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: