Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STAVSJÖN, 668835 136271 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-03 Stoppdatum 2016-08-03
Mängd (ton): 11,63 Kostnad totalt: 14503
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: