Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Amalamp, 669099 132169 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-19 Stoppdatum 2016-08-19
Mängd (ton): 1,84 Kostnad totalt: 2317
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: