Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOLLSJÖN, 669585 133461 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-29 Stoppdatum 2016-08-29
Mängd (ton): 12,24 Kostnad totalt: 15410
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: