Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RUMPSJÖN, 670036 138049 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-30 Stoppdatum 2016-07-30
Mängd (ton): 21,00 Kostnad totalt: 15099
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: