Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄLGKALVEN, 671307 135912 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-06 Stoppdatum 2016-08-06
Mängd (ton): 0,92 Kostnad totalt: 1158
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: