Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKÄRTJÄRNEN, 672205 135572 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-07 Stoppdatum 2016-08-07
Mängd (ton): 3,77 Kostnad totalt: 4746
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: