Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BREDSJÖN, 672377 136411 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-16 Stoppdatum 2016-09-20
Mängd (ton): 300,23 Kostnad totalt: 246189
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: