Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hammartjärnen, 14 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-24 Stoppdatum 2016-10-24
Mängd (ton): 2,07 Kostnad totalt: 4848
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: