Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gäddtjärnen, norr om Lien, 24 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-22 Stoppdatum 2016-10-22
Mängd (ton): 8,02 Kostnad totalt: 18887
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,8
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: