Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Haraldsjön, 19 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-30 Stoppdatum 2016-09-30
Mängd (ton): 34,65 Kostnad totalt: 32744
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,8
Kalkursprung: Orsa Metod: Båt
Kommentar: