Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Målsjön, MO22 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-23 Stoppdatum 2016-10-23
Mängd (ton): 3,10 Kostnad totalt: 7304
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,8
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: