Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Iresjön, MO15 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-30 Stoppdatum 2016-09-30
Mängd (ton): 45,71 Kostnad totalt: 44431
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: