Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Mörtaren, MO70 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-29 Stoppdatum 2016-09-29
Mängd (ton): 8,93 Kostnad totalt: 9452
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: