Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Dyllingen, 91 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-28 Stoppdatum 2016-09-28
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 2074
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,8
Kalkursprung: Orsa Metod: Båt
Kommentar: