Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Vålen, 54 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-30 Stoppdatum 2016-09-30
Mängd (ton): 7,94 Kostnad totalt: 7719
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: